Noutati privind redeventa miniera si petroliera

libris.ro
★ ★ ★Prin OUG 47/2012 privind modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare au fost aduse o serie de modificări unor acte normative, printre care:

Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, Legea minelor nr. 85/2003 şi Legea petrolului nr. 238/2004, în scopul administrării unitare prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a redevenţelor datorate de unele categorii de contribuabili.

Astfel, dispoziţiile Codului de Procedură Fiscală nu vor fi aplicabile creanţelor datorate bugetului general consolidat rezultate din raporturi juridice contractuale, cu excepţia redevenţelor miniere, a redevenţelor petroliere şi a redevenţelor rezultate din contracte de concesiune, arendă şi alte contracte de exploatare eficientă a terenurilor cu destinaţie agricolă, încheiate de Agenţia Domeniilor Statului.

Redeventa miniera este datorată din ziua începerii realizării producţiei şi este plătibilă trimestrial, cu scadentă până la data de 25 a primei luni a trimestrului următor. Sumele reprezentând taxa pentru activitatea miniera şi redeventa miniera datorate bugetului de stat se declară de către plătitor la organul fiscal competent până la termenul menţionat mai sus. Pentru neplata la termen a acestora se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere, conform legislaţiei fiscale în vigoare.

Totodată, sumele reprezentând redeventa petroliera datorată bugetului de stat se declară de către plătitor la organul fiscal competent până la data de 25 a primei luni a trimestrului următor.

Verificarea exactităţii datelor şi informaţiilor pe baza cărora se calculează taxa pentru activitatea miniera, redeventa miniera şi redeventa petroliera se face de către autoritatea competentă, precum şi de către organele fiscale din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

★ ★ ★


StoreFashion.ro
★ ★ ★

Despre Asistenta contribuabili

Am creat Asistenta Contribuabili cu scopul de a aduna intr-un singur loc diverse informatii oficiale (imprastiate pe tot internetul) necesare din domeniul fiscal, contabil, legislativ, consultanta fiscala. Daca am reusit sau nu ramane la aprecierea dvs. Materialele afisate pe site sunt strict pentru informarea dvs, non-comerciala. Nu suntem raspunzatori pentru nici un prejudiciu direct sau indirect, accidental sau intentionat, rezultat in urma utilizarii acestui site sau a oricaror site-uri legate la acest site.

Comentariile sunt închise.