Noutati privind situatiile financiare

libris.ro
★ ★ ★noutati privind situatiile financiarePrin OMFP nr. 1802/2014, au fost introduse cateva noutati privind situatiile financiare anuale individuale şi situatiile financiare anuale consolidate.
Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, se aplică de către următoarele entităţi ale căror valori mobiliare nu sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată :

 • societăţi (societăţile în nume colectiv, societăţile în comandită simplă, societăţile pe acţiuni, societăţile în comandită pe acţiuni, societăţile cu răspundere limitată),
 • societăţile/companiile naţionale,
 • regiile autonome,
 • institutele naţionale de cercetare-dezvoltare,
 • societăţile cooperative şi celelalte persoane juridice care, în baza legilor speciale de organizare, funcţionează pe principiile societăţilor,
 • subunităţile fără personalitate juridică, cu sediul în România, care aparţin persoanelor juridice cu sediul în România,
 • subunităţile fără personalitate juridică, cu sediul în străinătate, care aparţin persoanelor juridice cu sediul în România,
 • subunităţile din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate,
 • grupurile de interes economic.

Noutatea noilor reglementări contabile constă în reclasificarea entităţilor economice în funcţie de criteriile de mărime, în următoarele categorii:

 • microentităţi,
 • entităţi mici,
 • entităţi mijlocii şi mari,

In funcţie de această clasificare, fiecare va întocmi situaţii financiare anuale prescurtate sau cu mai multe componente.

Microentităţile sunt entităţile care, la data bilanţului, nu depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii:
a) totalul activelor: 350 000 EUR;
b) cifra de afaceri netă: 700 000 EUR;
c) numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 10.

Entităţile mici sunt entităţile care, la data bilanţului, nu se încadrează în categoria microentităţilor şi care nu depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii:
a) totalul activelor: 4 000 000 EUR;
b) cifra de afaceri netă: 8 000 000 EUR;
c) numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 50.

Entităţile mijlocii si mari sunt entităţile care, la data bilanţului, depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii:
a) totalul activelor: 4 000 000 EUR;

b) cifra de afaceri netă: 8 000 000 EUR;
c) numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 50.

Entitatea schimbă categoria în care se încadrează doar dacă în două exerciţii financiare consecutive depăşeşte sau încetează să depăşească cel puţin două dintre criteriile de mărime.

Prin două exerciţii financiare consecutive se înţelege exerciţiul financiar precedent celui pentru care se întocmesc situaţiile financiare anuale şi exerciţiul financiar curent, pentru care se întocmesc situaţiile financiare anuale.

 • în funcţie de criteriile de mărime, grupurile se împart în două categorii: grupuri mici şi mijlocii, respectiv grupuri mari.
  Determinarea valorii criteriilor de mărime se bazează doar pe indicatorii corespunzători societăţii-mamă şi filialelor cuprinse în consolidare.
 • în cazul entităţilor nou-înfiinţate, acestea pot întocmi pentru primul exerciţiu financiar de raportare situaţiile financiare anuale aplicabile fie entităţilor mici fie entităţilor mijlocii şi mari, sau în formatul aplicabil microentităţilor.
  Pentru al doilea exerciţiu financiar de raportare, aceste entităţi analizează indicatorii determinaţi din situaţiile financiare ale anului precedent şi indicatorii determinaţi pe baza datelor din contabilitate şi a balanţei de verificare încheiate la sfârşitul exerciţiului financiar curent, întocmind situaţii financiare anuale în funcţie de criteriile de mărime înregistrate. Prevederile respective nu se aplică entităţilor de interes public.

Pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale, încadrarea în criteriile de mărime prevăzute de aceste reglementări se efectuează la sfârşitul exerciţiului financiar, pe baza indicatorilor determinaţi din situaţiile financiare ale exerciţiului financiar precedent celui de raportare şi a indicatorilor determinaţi pe baza datelor din contabilitate şi a balanţei de verificare încheiate la sfârşitul exerciţiului financiar curent, utilizându-se cursul de schimb valutar publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la data de 19 iulie 2013.

Ministerul Finanţelor Publice şi alte autorităţi de reglementare pot solicita entităţilor mijlocii şi mari să prezinte în situaţiile financiare anuale unele informaţii suplimentare faţă de cele care trebuie prezentate în concordanţă cu aceste reglementări.

Se introduc prevederi care completează unele tratamente contabile existente, sau care nu erau reglementate explicit în vechile reglementări contabile, aprobate prin OMFP 3055/2009, ca de exemplu :
– referitoare la modificarea politicilor contabile;
– cu privire la estimările contabile
– înregistrarea în contabilitate a concediilor de odihnă neefectuate
– introducerea unor categorii noi de provizioane, etc…

Acest ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2015, entităţile care au ales un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic aplică prevederile ordinului de la începutul primului exerciţiu financiar astfel ales, care începe ulterior datei de 1 ianuarie 2015.

La data intrării în vigoare a acestui ordin se abrogă OMFP 3.055/2009 şi OMFP 2.239/2011.

Sursa: DGRFP Arges

★ ★ ★


StoreFashion.ro
★ ★ ★

Despre Asistenta contribuabili

Am creat Asistenta Contribuabili cu scopul de a aduna intr-un singur loc diverse informatii oficiale (imprastiate pe tot internetul) necesare din domeniul fiscal, contabil, legislativ, consultanta fiscala. Daca am reusit sau nu ramane la aprecierea dvs. Materialele afisate pe site sunt strict pentru informarea dvs, non-comerciala. Nu suntem raspunzatori pentru nici un prejudiciu direct sau indirect, accidental sau intentionat, rezultat in urma utilizarii acestui site sau a oricaror site-uri legate la acest site.

Comentariile sunt închise.