Obligatiile angajatorilor care folosesc zilieri

libris.ro
★ ★ ★Angajatorii care utilizează zilieri în activitatea cu caracter ocazional din domeniile:

 • agricultură,
 • vânătoare şi pescuit;
 • silvicultură, exclusiv exploatări forestiere;
 • piscicultură şi acvacultură;
 • pomicultură şi viticultură;
 • apicultură;
 • zootehnie;
 • spectacole, producţii cinematografice şi audiovizuale, publicitate, activităţi cu caracter cultural;
 • manipulări de mărfuri;
 • activităţi de întreţinere şi curăţenie,

au obligaţia:

 •  să înfiinţeze Registrul de evidenţă al zilierilor şi să-l păstreze la sediu;
 •  să-l completeze înainte de începerea activităţii şi prezentarea organelor de control abilitate;
 •  să prezinte lunar până cel târziu la data de 5 a fiecărei luni către ITM un extras al Registrului de evidenţă al zilierilor.

Veniturile realizate de zilieri sub forma remuneraţiei zilnice este un venit asimilat salariilor, pentru care se datorează impozit în cotă de 16%. Nu se datorează contribuţii sociale obligatorii nici de către zilier, nici de către beneficiar. Calculul şi reţinerea impozitului pe venituri din salarii datorat se efectuează de către beneficiarii de lucrări la data fiecărei plăţi a remuneraţiei brute zilnice.

Impozitul se va efectua până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plătesc aceste venituri.

Declararea impozitului pe venituri din salarii se face în formularul 112, Anexa 1 – Creanţe fiscale – rândul 01, cod 602, „Impozit pe veniturile din salarii”, cumulându-se, după caz, cu celelalte impozite pe venituri din salarii, fără completarea pentru zilieri a celorlalte anexe din declaraţie.

De reţinut! Activitatea desfăşurată de zilieri nu conferă acestora calitatea de asigurat în sistemul public de pensii, sistemul asigurărilor sociale pentru şomaj şi nici în sistemul de asigurări sociale de sănătate. Zilierii vor putea încheia, opţional, o asigurare de sănătate şi/sau de pensie.

EXCEPTIE! :
Contribuabilii care îndeplinesc conditiile, prevazute la art. 58, alin. (2) din Codul fiscal, pentru declararea si plata trimestriala a impozitului pe salarii si a contributiilor sociale, declara trimestrial în declaratia 112 si platesc trimestrial impozitul pe veniturile din salarii inclusiv pentru zilieri, pâna la data de 25 a lunii urmtoare încheierii trimestrului, prin completarea si depunerea unei declaratii 112 pentru fiecare luna din trimestru. (art. 6 din Legea nr.52/2011 i art. 58 alin. (1) i (2) din Codul fiscal)

ATENTIE!
Numarul zilierilor nu se ia în calculul numarului mediu de salariati (excusiv 3) în functie de care se stabileste termenul de declarare si de plata lunar sau trimestrial. La calculul acestui numar se au în vedere numai salariatii cu contract de munca, declarati în declaratia 112. (art. 58 alin. (2), art. 29619, alin.(13) din Codul fiscal)

Informatiile referitoare la calculul impozitului pe veniturile din salarii pe anul 2013, inclusiv pentru zilieri se cuprind la sectiunea V din declaratia 205, cu termen de depunere 28 februarie 2014. (art. 59 Cod fiscal, OPANAF 1913/2012)

Beneficiarul lucrarilor are obligatia sa înregistreze în Registrul de evidenta a zilierilor, zilnic (exceptând perioadele în care nu se apeleaza la serviciile zilierilor), în ordine cronologica, toti zilierii, iar un extras al acestui registru, continând înregistrarile din luna precedenta, va fi înaintat lunar, pâna cel târziu la data de 5 a fiecarei luni, Inspectoratului Teritorial de Munca. Registrul de evidenta a zilierilor se distribuie, contra cost, de Inspectoratul Teritorial de Munca sau poate fi întocmit electronic. ( art.7din Legea nr. 52/2011 si art. 6 din Ordinul 1930/2011)

Baza legală: Legea nr. 52/2011, privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276/20.04.2011; Ordinul ministrului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale nr. 1.439/29.04.2011 şi Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 1.930/28.04.2011, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri

★ ★ ★


StoreFashion.ro
★ ★ ★

Despre Asistenta contribuabili

Am creat Asistenta Contribuabili cu scopul de a aduna intr-un singur loc diverse informatii oficiale (imprastiate pe tot internetul) necesare din domeniul fiscal, contabil, legislativ, consultanta fiscala. Daca am reusit sau nu ramane la aprecierea dvs. Materialele afisate pe site sunt strict pentru informarea dvs, non-comerciala. Nu suntem raspunzatori pentru nici un prejudiciu direct sau indirect, accidental sau intentionat, rezultat in urma utilizarii acestui site sau a oricaror site-uri legate la acest site.

Comentariile sunt închise.