Obligatiile persoanelor juridice care au cel putin 50 de angajati

libris.ro
★ ★ ★Obligatiile persoanelor juridice care au cel putin 50 de angajatiObligatiile persoanelor juridice care au cel putin 50 de angajati, conform Legii 448/2006…

Autoritătile şi institutiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care au cel putin 50 de angajati, au obligatia de a angaja persoane cu handicap într-un procent de cel putin 4% din numărul total de angajati.

În cazul în care aceste entităti nu angajează persoane cu handicap pot opta pentru îndeplinirea uneia dintre următoarele obligaţii:

A. Să plătească lunar către bugetul de stat o sumă reprezentând 50% din salariul de bază minim brut pe tară înmultit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap;
Lunar, această sumă se va declara la rândul 24 “Vărsăminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neîncadrate” din formularul 100 “Declaratie privind obligatiile de plată la bugetul de stat” şi se va plăti în contul unic.

B. Să achiziţioneze produse sau servicii realizate prin propria activitate a persoanelor cu handicap angajate în unitătile protejate autorizate, pe bază de parteneriat, în sumă echivalentă cu suma datorată la bugetul de stat.
Propria activitate a persoanei cu handicap angajate în cadrul unităţii protejate autorizate reprezintă ansamblul activităţilor realizate integral sau parţial de persoana cu handicap, în scopul obţinerii produsului comercializabil sau în scopul prestării serviciului.
Achizitionarea de produse sau servicii realizate prin propria activitate a persoanelor cu handicap angajate în unitătile protejate autorizate se realizează în baza unui acord de parteneriat, al cărui model este prevăzut în Anexa 1 la HG 268/2007.
Dovada achizitionării produselor sau serviciilor de la unitătile protejate autorizate este reprezentată de contractul comercial, factura şi dovada plătii.

Declararea în Declaraţia privind obligatiile de plata la bugetul de stat – formular 100:

1.  valoarea achizitiilor = suma datorată la bugetul de stat => nu există obligatia de declarare a pozitiei 24 din formularul 100;
2. valoarea achizitiilor < echivalentul sumei datorate la bugetul de stat => la pozitia 24 din formularul 100 se declară diferenta dintre echivalentul sumei datorate şi valoarea produselor/serviciilor achizitionate;
3. valoarea achizitiilor > echivalentul sumei datorate la bugetul de stat => pozitia 24 din formularul 100 nu se declară în luna de raportare. Diferenta de sume se reportează în lunile următoare prin diminuarea obligatiei de plată.

Contravaloarea produselor sau serviciilor achiziţionate de la unităţi protejate autorizate în sumă echivalentă cu suma datorată la bugetul de stat reprezintă valoarea acestora fără TVA.

Baza legală: articol 78 alineatele (2) şi (3) din Legea 448/2006, articol 43 din HG 268/2007, Ordinul ANAF 587/2016 – anexa 4, punct. II, 3.1.5 alineat (3)

★ ★ ★


StoreFashion.ro
★ ★ ★

Comentariile sunt închise.