Ordin de plata in cont tranzitoriu – descarca ultima versiune

libris.ro
★ ★ ★Ordin de plata in cont tranzitoriu

Reminder

Aplicatia informatica pentru prelucrarea, validarea si listarea unui ordin de plata in cont tranzitoriu pentru persoane fizice conform cu OMFP nr.1801/2011 pusa la dispozitie de catre ANAF a fost actualizata in data de 14.02.2017.

Aplicatia poate fi descarcata dand clic AICI.

ATENTIE ! Instructiuni de instalare folosind kit-ul instal_OPTT_2014.exe
------------------------------------------------------------------------------
In sistemul de operare Windows XP se poate lasa calea implicita de instalare 
C:/Program Files/OPTT 2014.
In sistemul de operare Windows 7/ Vista/ 8 trebuie sa se modifice calea 
implicita de instalare C:/Program Files/OPFV 2014 intr-o cale care sa nu 
contina spatii C:/ProgramFiles/OPTT_2014 (de exemplu).
Apoi se poate face un Shortcut pentru OPTT_2014.exe.
vers.1.0.1 din 24.08.2016

 - actualizari coduri bugetare sectiunea 1:
	- s-a desfiintat codul bugetar
	 20A330200 --BS --Taxe consulare
 - actualizari conturi in sectiunea 2 nou creata:
     502601 -- Disponibil din sume colectate conform la art.11¹ alin.(1) din OUG nr. 195/2001
     502602 -- Disponibil din sume colectate reprezentând taxe de pa?aport conform art.15¹ din Legea nr.248/2005
 - vechea sectiune 2 devine sectiunea 3 si vechea sectiune 3 devine sectiunea 4

vers.1.0.1 din 10.11.2015
 - actualizari primarii sectiunea 2:
	- s-a inlocuit Sectorul 5 Bucuresti--4433953 , cu Sectorul 5 DITL--33632364


vers.1.0.1 din 24.07.2015

 - actualizari coduri bugetare sectiunea 3:
	- s-au desfiintat codurile bugetare:
	 22A215000 --BASS --Alte contribuþii pentru asigurãri sociale datorate de asiguraþi
  	 22A330800 --BASS --Venituri din prestãri de servicii

vers.1.0.1 din 23.03.2015
 - desfiintare cont '5004--ALTE BUGETE--Disponibil din venituri proprii ale instituþiilor publice de subordonare localã'
din nomenclatorul '2.Impozite si taxe datorate bugetelor locale (primarii)'

In vederea colectării veniturilor bugetelor componente ale bugetului general consolidat de la contribuabilii persoane fizice, plătitori de impozite, contribuţii, taxe sau alte venituri bugetare, care sunt clienţi ai instituţiilor de credit, Ministerul Finanţelor Publice (MFP) deschide la aceste instituţii de credit, pe bază de convenţii încheiate între părţi, un cont tranzitoriu pentru plata obligatiilor de catre persoanele fizice, pe numele MFP.

Contul se deschide la solicitarea instituţiilor de credit interesate să ofere clienţilor persoane fizice servicii privind plata fără comision a obligaţiilor bugetare, solicitare adresată MFP.

Până la această dată, au încheiat convenţii în acest sens cu MFP, următoarele instituţii de credit: Banca Comercială Română, CEC Bank, Banca Comercială Feroviară şi Romanian International Bank.

În contul tranzitoriu pot fi încasate sume reprezentând impozite, contributii, taxe sau alte venituri ale bugetelor componente ale bugetului general consolidat, care se achită prin virament de către clienţii instituţiei de credit, persoane fizice.

Conturile de venituri bugetare sau de disponibilităţi în care contribuabilii persoane fizice pot dispune plăţi prin contul tranzitoriu sunt prevăzute în anexa la convenţia încheiată cu instituţia de credit.

Pentru achitarea obligaţiilor către bugetul general consolidat plătitorii persoane fizice întocmesc un ordin de plată pentru Trezorerie Statului – cont tranzitoriu (OPTT) în care se înscriu obligatoriu următoarele informaţii:

– numărul ordinului de plată;

– suma de plată;

– numele şi prenumele plătitorului;

– codul numeric personal al plătitorului;

– adresa plătitorului;

– codul IBAN al contului plătitorului;

– denumirea instituţiei de credit iniţiatoare;

– beneficiarul;

– codul de identificare fiscală al beneficiarului;

– codul IBAN al contului tranzitoriu;

– codul contului de venituri bugetare sau de disponibilităţi în care se dispune plata;

– codul numeric personal al contribuabilului, care se completează în situaţia în care plătitorul dispune plăţi pentru alt contribuabil.

OPTT se completează de către plătitori distinct pentru fiecare tip de obligaţie bugetară, pe suport hârtie, cu ajutorul aplicaţiei informatice puse la dispoziţie de MFP, sau pe suport electronic, în funcţie de termenii şi condiţiile contractuale convenite cu instituţia de credit la care aceştia îşi au deschise conturile.

Contribuabilii persoane fizice pot utiliza pentru efectuarea plăţilor către bugetele componente ale bugetului general consolidat prin contul tranzitoriu atât OPTT, cât şi alte instrumente de plată agreate cu instituţia de credit, cu condiţia ca acestea să cuprindă toate informaţiile obligatorii necesare efectuării plăţii prevăzute în OPTT şi să respecte instrucţiunile cu privire la completarea acestora.

Important! Instituţiile de credit nu percep comisioane pentru operaţiunile de plăţi dispuse de contribuabili prin contul tranzitoriu.

În contextul preluării administrării de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a contribuţiilor datorate de persoanele fizice începând cu 1 iulie 2012 şi a obligativităţii efectuării plăţilor la trezoreriile la care este arondat plătitorul în funcţie de localitatea de domiciliu, un mijloc eficient de efectuare a plăţii acestor contribuţii îl constituie utilizarea contului tranzitoriu reglementat prin Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 1.801.

Baza legală: OMFP 1.801/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind informaţiile obligatorii care se înscriu în ordinele de plată pentru Trezoreria Statului prin care contribuabilii persoane fizice efectuează plăţi către bugetele componente ale bugetului general consolidat prin contul tranzitoriu deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice şi informaţiile cuprinse în mesajul electronic de plăţi care se transmite în sistem informatic de către instituţiile de credit iniţiatoare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 238/05.04.2011.

Opinia cititorilor acestui blog este importanta pentru mine. Lasa un comentariu!

Ordinul de plata in cont tranzitoriu pentru persoane fizice a fost actualizat

 Este acest articol util pentru tine? Lasa-ne un comentariu!

 

★ ★ ★


StoreFashion.ro
★ ★ ★

Despre Asistenta contribuabili

Am creat Asistenta Contribuabili cu scopul de a aduna intr-un singur loc diverse informatii oficiale (imprastiate pe tot internetul) necesare din domeniul fiscal, contabil, legislativ, consultanta fiscala. Daca am reusit sau nu ramane la aprecierea dvs. Materialele afisate pe site sunt strict pentru informarea dvs, non-comerciala. Nu suntem raspunzatori pentru nici un prejudiciu direct sau indirect, accidental sau intentionat, rezultat in urma utilizarii acestui site sau a oricaror site-uri legate la acest site.

Comentariile sunt închise.