A fost modificat termenul pentru depunerea Declaratiei 390

Termenul de depunere a Declaraţiei recapitulative privind livrările/ achiziţiile/ prestările intracomunitare – 390 VIES a fost modificat prin O.G. nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, publicată în MO nr. 627/2 septembrie 2011. Continuarea

Modificari la Codul fiscal si Codul de procedura fiscala

Guvernul a aprobat astăzi, două ordonanţe care modifică şi completează Codul Fiscal si Codul de procedura fiscala şi care vin în sprijinul mediului de afaceri, al agenţilor economici aflaţi în dificultate din cauza crizei economice: Continuarea

Regimul special al TVA pentru agentiile de turism

Agenţia de turism este definită ca fiind orice persoană care în nume propriu sau în calitate de agent, intermediază, oferă informaţii sau se angajează să furnizeze persoanelor care călătoresc individual sau în grup, servicii de călătorie, care includ cazarea la hotel, case de Continuarea

Regimul de scutire de TVA pentru întreprinderile mici

Plafonul de scutire pentru intreprinderile mici

Persoana impozabilă stabilită în România a cărei cifră de afaceri anuală, declarată sau realizată, este inferioară plafonului de 35.000 euro, (119.000 lei), al cărui echivalent în lei se stabileşte la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României la Continuarea

Aparate de marcat electronice fiscale – Noutati

Ordonanţa Guvernului nr. 14 din 24.08.2011 pentru completarea art. 2 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale publicată in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 604/26.08.2011 specifica ca sunt exceptaţi de la dotarea cu aparate de marcat electronice fiscale persoanele  juridice române care prestează servicii de transport feroviar public de călători în trafic intern şi internaţional.

Aparate de marcat electronice fiscale – Noutati

Normele privind aplicarea scutirii de TVA pentru unele livrari de bunuri

Operaţiunile pentru care se aplică scutirea de TVA ( art. 143 alin. (1) lit. j), j indice 1), k), l), şi m) din Codul Fiscal)

1. Livrările de bunuri şi prestările de servicii în favoarea misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare, a personalului acestora, precum şi a cetăţenilor străini cu statut diplomatic sau consular în România ori într-un Continuarea

Procedura privind transmiterea REVISAL in format electronic

In Monitorul Oficial 587 din 19 august 2011 a fost publicata Procedura din 25 iulie 2011 si actele pe care angajatorii sunt obligati sa le prezinte la ITM pentru obtinerea parolei, precum si Continuarea

Scutirea de la plata CAS datorate de angajatori

OUG nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri la art. 5 lit. c) din OUG nr. 6/2011, microîntreprinderea aparţinând întreprinzătorului debutant beneficiază de scutirea de la plata CAS Continuarea