Declaratia 101 – info util 2017

Declaratia 101 Declaratia 101 – info util – Începând cu anul 2017 se introduce obligativitatea depunerii de către anumite categorii de contribuabili a Formularului (101) “Declaraţie privind impozitul pe profit”, inclusiv în situaţia în care se înregistrează numai venituri neimpozabile (pentru anul fiscal 2016) Continuarea

Atentie la declaratia 390

Atentie la declaratia 390  Atentie la declaratia 390 – Prin Ordinul preşedintelui A.N.A.F. nr. 592/27.01.2017 publicat în M.O. nr. 88/31.01.2017 s-a modificat şi completat Ordinul preşedintelui A.N.A.F. nr. 591/03.02.2016 publicat în M.O. nr. 94/08.02.2016 care reglementează modelul şi conţinutului formularului (390)Declaraţie recapitulativă privind livrările / achiziţiile / prestările intracomunitare“.
Modificările se aplică pentru operaţiunile desfăşurate începând cu luna ianuarie 2017. Continuarea

Atentie la decontul de TVA (D300)

Atentie la decontul de TVA  Prin Ordinul preşedintelui A.N.A.F. nr. 591/27.01.2016 publicat în M.O. nr. 94/01.02.2017 s-a aprobat modelul şi conţinutului formularului (300) „Decont de taxă pe valoarea adăugată” care se utilizează începând cu declararea obligaţiilor fiscale aferente primei perioade fiscale în sensul TVA din anul 2017. Continuarea