Persoanele fara venituri platesc contributia de asigurari sociale de sanatate ?

libris.ro
★ ★ ★contributia de asigurari sociale de sanatatePersoanele care NU realizează într-un an fiscal venituri de natura celor menţionate la Titlul IX^2, capitolele I – III din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, venituri sub forma

indemnizaţiilor de şomaj, precum şi venituri din pensii mai mici de 740 lei şi nu se încadrează în categoriile de persoane care beneficiază de asigurarea de sănătate fără plata contribuţiei, pentru a dobândi calitatea de asigurat, au obligaţia plăţii contribuţiei individuale lunare de asigurări sociale de sănătate.

Baza lunară de calcul pentru contributia de asigurari sociale de sanatate datorată bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate o reprezintă valoarea salariului minim brut pe ţară – 700 lei.

Plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru această categorie de contribuabili se face lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se datorează contribuţia.

Plata se face la trezoreria administraţiei fiscale teritoriale la care este arondat contribuabilul.

Bază legală: Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 125/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 938/2011.

Sursa: DGFP Valcea

Persoanele fara venituri platesc contributia de asigurari sociale de sanatate

★ ★ ★


StoreFashion.ro
★ ★ ★

Despre Asistenta contribuabili

Am creat Asistenta Contribuabili cu scopul de a aduna intr-un singur loc diverse informatii oficiale (imprastiate pe tot internetul) necesare din domeniul fiscal, contabil, legislativ, consultanta fiscala. Daca am reusit sau nu ramane la aprecierea dvs. Materialele afisate pe site sunt strict pentru informarea dvs, non-comerciala. Nu suntem raspunzatori pentru nici un prejudiciu direct sau indirect, accidental sau intentionat, rezultat in urma utilizarii acestui site sau a oricaror site-uri legate la acest site.

Comentariile sunt închise.