Persoanele fizice vor putea comunica electronic cu ANAF

libris.ro
★ ★ ★Persoanele fizice vor putea comunica electronic cu ANAF Persoanele fizice vor putea comunica electronic cu ANAF cu privire la propria situaţie fiscală, prin intermediul serviciului „Spaţiul privat virtual”, oferit de

sistemul informatic al Ministerului Finanţelor Publice.

Serviciile de comunicare electronică vor fi disponibile permanent, în mod gratuit, 24 din 24 de ore.

Serviciul „Spaţiul privat virtual” pentru persoane fizice va fi disponibil în sistem pilot începând cu luna septembrie 2014 până la sfârșitul anului, pentru un anumit numar de documente şi informaţii destinate contribuabililor persoane fizice din Bucuresti si judeţul Ilfov.

Pentru a accesa „Spaţiul privat virtual”, persoanele fizice se vor identifica electronic prin certificate digitale calificate (eliberate de furnizorii de servicii de certificare acreditaţi în condiţiile Legii nr.455/2001) sau prin credenţiale de tip nume/parolă însoţite de coduri de autentificare de unică folosinţă OTP.

Comunicarea electronică în Spațiul privat virtual se va face in ambele sensuri, atât dinspre contribuabil către ANAF, cât și dinspre ANAF către contribuabil.

Documente ce pot fi comunicate prin serviciul „Spaţiul privat virtual” pentru perioada septembrie-decembrie, în care se va aplica proiectul pilot:

A) Documente emise de organul fiscal şi comunicate contribuabilului

Automat: Decizii de impunere anuală aferente veniturilor realizate începând cu anul 2013 şi emise după data de 1 septembrie 2014;

La cererea contribuabilului:

 •  „Situaţia obligaţiilor fiscale de plată”,
 •  „Foaie de vărsământ”;
 •  „Situaţia contribuţiilor de asigurări sociale declarate de către angajatori”;

B) Documente emise de contribuabil şi comunicate organului fiscal

 • cerere privind „Situaţia obligaţiilor fiscale de plată”;
 • cerere privind ,,Foaie de vărsământ”;
 • cerere privind ,Situaţia contribuţiilor de asigurări sociale declarate de către angajatori”;

Începând din 2015, proiectul pilot va fi dezvoltat la nivel naţional și se vor extinde categoriile documentelor şi informaţiilor comunicate spre și dinspre contribuabili, iar persoanele fizice se vor putea identifica şi cu alte tipuri de credenţiale cum sunt telefonul mobil sau cardul de sănătate.

Potrivit proiectului de Ordin, categoriile de documente care privesc situaţia fiscală proprie referitoare la impozitul pe venit al persoanei fizice, documentele ce pot face obiectul comunicării prin „Spaţiul privat virtual” sunt:

 • declaraţii fiscale întocmite de persoana fizică;
 • cereri adresate de persoana fizică organului fiscal pentru obţinerea unor informaţii sau documente în legătură cu situaţia fiscală personală: cerere de informaţii despre contribuţiile de asigurări sociale declarate de angajatori, solicitarea unei opinii privind aplicarea legislaţiei fiscale;
 • acte administrative fiscale, acte de executare şi alte acte emise de organul fiscal în executarea legii: decizii de impunere, notificări, somaţii;
 • documente sau acte emise de organul fiscal la cererea persoanei fizice: certificatul de atestare fiscală, adeverinţa de venit;
 • registrul documentelor electronice comunicate în ultimii 2 ani.

Proiectul de act normativ stabileşte o serie de reguli privind utilizarea „Spaţiului privat virtual”, în condiţiile în care este asigurată securitatea datelor de identificare ale contribuabililor.

De asemenea, ANAF va pune la dispoziţia contribuabilului serviciul „Buletinul informativ fiscal”, care va cuprinde informaţii publice cu caracter fiscal, calendarul obligaţiilor fiscale, noutăţi legislative, ghiduri fiscale, comunicate de presă.

Important! Incepând cu 1 iulie 2014, formularele privind deciziile de impunere anuală pentru venituri realizate de persoane fizice și pentru contribuțiile de asigurări sociale de sănătate datorate de acestea, conțin informații care să faciliteze plata obligațiilor fiscale:

 • codul de identificare fiscală a beneficiarului,
 • contul de venituri bugetare corespunzătoare obligației de plată,
 • codul IBAN în care trebuie efectuată plata,
 • suma pe care contribuabilul o are de plătit
 • o rubrică de explicații.
 • informații privind modalitățile de plată.

Sursa: Ministerul finantelor Publice

Persoanele fizice vor putea comunica electronic cu ANAF

★ ★ ★


StoreFashion.ro
★ ★ ★

Comentariile sunt închise.