Precizare ITM referitoare la activitatea personalului medical si a sportivilor

libris.ro
★ ★ ★Precizare ITM referitoare la activitatea personalului medical si a sportivilorAvand in vedere solicitarile privitoare la contractele de munca ale medicilor si sportivilor, formulate de ITM Brasov si ITM Alba transmise si inregistrate la Inspectia Muncii sub m. 2749/12.03.2012, respectiv 3211122.03.2012, si pentru o interpretare si aplicare unitara a modalitatii juridice in care isi desfasoara activitatea personalul medical

din cadrul cabinetelor medicale, spitalelor si sportivii de performanta, raportat la prevederile Legii nr.53/2003 republicata, ale Legii nr.287/2009 Codul civil-republicat, precum si ale Legii nr.571/2003 – Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, va comunicam urmatoarele, tinand cont si de precizarile furnizate de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale:

In conformitate cu dispozitiile art. l0 din Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicata, “contractul individual de munca este contractul in temeiul caruia o persoana fizica, denumita salariat, se obliga sa presteze munca pentru si sub autoritatea unui angajator, persoana fizica sau juridica, in schimbul unei remuneratii denumite salariu. ”

Prevederile Legii nr.287/2009-Codul civil, republicata, definesc la art.1166  contractul ca fiind ,, acordul de vointa dintre doua sau mai multe persoane cu intentia de a constitui, modifica sau stinge un raport juridic”, iar la art.1167 si art.1168 se stabileste ca “Toate contractele se supun regulilor generale din prezentul capitol. Regulile particulare privitoare la anumite contracte sunt prevazute In prezentul cod sau in legi speciale. Contractelor nereglementate de lege li se aplica prevederile prezentului capitol, iar daca acestea nu sunt indestulatoare, regulile speciale privitoare la contractul cu care se aseamana cel mai mult… ”

Potrivit art.7 alin (1) pct.2.1. din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, orice activitate poate fi reconsiderata ca activitate dependenta daca indeplineste cel putin unul din urmatoarele criterii:

– beneficiarul de venit se afla intr-o relatie de subordonare fata de platitorul de venit, respectiv organele de conducere ale platitorului de venit si respecta conditiile de munca impuse de acesta, cum ar fi atributiile ce ii revin, modul de indeplinire a acestora, locul desfasurarii activitatii, programul de lucru ;

– in prestarea activitatii, beneficiarul de venit foloseste exclusiv baza materiala a platitorului de venit, respectiv spatii cu inzestrare corespunzatoare, echipament special de lucru sau de protectie, unelte de munca sau  altele asemenea si contribuie cu prestatia fizica sau capacitatea intelectuala, nu si cu capital propriu;

– platitorul de venit suporta in interesul desfasurarii activitatii cheltuielile de deplasare ale beneficiarului de venit, cum ar fi indemnizatia de delega re­detasare in tara si strainatate, precum si alte cheltuieli de aceasta natura;

–  platitorul de venit suporta indemnizatia de concediu de odihna si indemnizatia pentru incapacitate temporara de muncii in contul beneficiarului de venit.

Potrivit art.2 alin. (1) din Ordonanta nr.124/1998, privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale – republicata, “in cabinetul medical individual isi exercita profesia medicul titular, care poate avea ca salariati ori colaboratori medici sau orice alta categorie de personal.” Totodata, potrivit art. 11 alin 1) si 2) “angajarea personalului mediu sanitar si a altor categorii de personal se poate face de catre medic sau, in cazul medicilor asociati, de catre medicul delegat. In cabinetele medicale in care sunt incadrate persoane cu contract individual de munca, salariile se stabilesc prin negociere, cu respectarea nivelurilor minime prevazute de reglementarile legale in vigoare. ”

Apreciem ea notiunea de “colaboratori” este cea potrivit careia medicul care isi exercita profesia in una din formele prevazute la art.l alin.3 din Ordonanta nr.124/1998- rcpublicata, colaboreaza cu o alta entitate medicala (cabinet medical individual, clinica medicala, spital, laborator) in baza unui contract civil sau comercial.
Incheierea unui contract civil de prestari servicii cu o persoana fizica, se poate incheia potrivit dispozitiilor Legii nr.287/2009 – Codul civil, rcpublicat, pentru activitati care nu au un caracter dependent, permanent in sensul celor prevazute la art.7 alin. (1) pct. 2.1. din Legea nr. 57112003 privind Codul fiscal, astfel cum aceasta a fost modificata prin O.U.G. nr.8212010.

In considerarea celor prezentate precizam ca pentru activitatile ce au un caracter dependent, in speta, pentru desfasurarea activitatilor medicale de catre medici si asistenti medicali, se impune incheierea unui contract individual de munca, CLI norma intreaga sau cu timp partial, pe durata determinata sau nedeterminata, dupa
caz.

In ceea ce priveste activitatea sportivilor, art.14 alin. (1) lit.a si b) din Legea nr.6912000, cu modificarile si completarile ulterioare, prevede ca sportivul profesionist este cel care, printre altele “incheie cu o structura sportiva, in forma scrisa, un contract individual de munca sau o conventie civila in conditiile legii. ” Iar  cel” .. care a incheiat cu o structura sportiva o conventie civila, i se asigura, la cerere, participarea si plata contributiei la un sistem de pensii, public si/sau privat in conditiile legii. ” Luand in considerare aceste prevederi legale precum si dispozitiile Legii nr.287/2009 – Codul civil, republicata precum si pe cele ale Legii nr.571/2003 – Codul fiscal, cu modificarile si completarilor ulterioare, precizam ca sportivul profesionist incheie cu o structura sportiva numai un contract individual de munca.

Sursa: ITM

Precizare ITM referitoare la activitatea personalului medical si a sportivilor

★ ★ ★


StoreFashion.ro
★ ★ ★

Despre Asistenta contribuabili

Am creat Asistenta Contribuabili cu scopul de a aduna intr-un singur loc diverse informatii oficiale (imprastiate pe tot internetul) necesare din domeniul fiscal, contabil, legislativ, consultanta fiscala. Daca am reusit sau nu ramane la aprecierea dvs. Materialele afisate pe site sunt strict pentru informarea dvs, non-comerciala. Nu suntem raspunzatori pentru nici un prejudiciu direct sau indirect, accidental sau intentionat, rezultat in urma utilizarii acestui site sau a oricaror site-uri legate la acest site.

Comentariile sunt închise.