Raportarile contabile la 30 iunie 2012

libris.ro
★ ★ ★Republicare

Operatorii economici, indiferent de forma de organizare si forma de proprietate, care aplica Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV a Comunitatii Economice Europene, aprobate prin OMFP nr. 3055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, si care în exercitiul financiar precedent au înregistrat o cifra de afaceri peste echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro, au obligatia sa întocmeasca si sa depuna raportarile contabile la 30 iunie 2012 la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.
EXCEPTIE !
Entitatile care în exercitiul financiar precedent (31 decembrie 2011) au înregistrat o cifra de afaceri sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro nu mai depun la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice raportarile contabile la 30 iunie 2012.
Pentru determinarea plafonului cifrei de afaceri se utilizeaza cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a României, valabil la data încheierii exercitiului financiar precedent (curs la 31 decembrie 2011 – 4,3197 lei/euro).
Raportarile contabile la 30 iunie 2012 vor cuprinde urmatoarele formulare:
a) situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii (cod 10);
b) contul de profit si pierdere (cod 20);
c) date informative (cod 30).
Operatorii economici care nu au desfasurat activitate de la data înfiintarii pâna la 30 iunie 2012, cei care în tot semestrul I al anului 2012 s-au aflat în inactivitate temporara, cei înfiintati în cursul anului 2012, precum si persoanele juridice care se afla în curs de lichidare, potrivit legii, nu întocmesc raportarile contabile la 30 iunie 2012.
Completarea raportarilor contabile la 30 iunie 2012 se efectueaza folosindu-se planul de conturi general prevazut la cap.IV din Reglementarile contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitatii Economice Europene, parte componenta a Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin O.M.F.P. nr.
3055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.
Programul de asistenta este pus la dispozitia operatorilor economici gratuit de unitatile teritoriale ale M.F.P. sau poate fi descarcat de pe serverul de web al M.F.P. de la adresa www.mfinante.ro.

Termenul pentru depunerea raportarilor contabile la 30 iunie 2012 este pâna cel mai tarziu 16 august 2012.

Baza legala: Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, Art.IV din OMFP nr. 2869/2010 publicat în M.O. nr. 882 din 29 decembrie 2010 , OMFP nr. 879/2012 publicat în M.O. nr. 427 din 27 iunie 2012

★ ★ ★


StoreFashion.ro
★ ★ ★

Comentariile sunt închise.