Recuperarea TVA platita in alte state membre ale UE

libris.ro
★ ★ ★Care este procedura pentru recuperarea TVA platita in alte state membre ale UE?

 Bunuri şi servicii pentru care se poate solicita rambursarea TVA

Persoanele impozabile stabilite în România care efectuează importuri şi achiziţii de bunuri/servicii în alt stat membru pot solicita rambursarea TVA pentru următoarele categorii de bunuri şi servicii achiziţionate care trebuie descrise în cererea de rambursare, formularul 318, pe coduri:

1. combustibil;

2. închiriere de mijloace de transport;

3. cheltuieli legate de mijloacele de transport;

4. taxe rutiere de acces şi taxa de utilizare a drumurilor;

5. cheltuieli de deplasare (cu taxiul sau mijloace de transport public);

6. cazare;

7. servicii de catering şi restaurant;

8. acces la târguri şi expoziţii;

9. cheltuieli pentru produse de lux, activităţi de divertisment şi spectacole;

10. alte bunuri livrate si servicii prestate.

Pentru a fi eligibilă pentru rambursare în statul membru de rambursare, persoana impozabilă stabilită în România trebuie să efectueze operaţiuni care dau dreptul de deducere în România. În cazul în care persoana impozabilă efectuează în România atât operaţiuni care dau drept de deducere, cât şi operaţiuni care nu dau drept de deducere, statul membru de rambursare poate rambursa numai acea parte din TVA rambursabilă care corespunde operaţiunilor cu drept de deducere.

Dreptul la rambursarea taxei achitate pentru importuri şi achiziţii de bunuri/servicii, efectuate în alt stat membru se face  în condiţiile şi conform procedurilor stabilite de legislaţia statului respectiv.

 Operaţiuni care fac obiectul rambursării TVA

Cererea de rambursare a TVA se referă la următoarele operaţiuni:

a) achiziţii de bunuri sau servicii care au fost facturate pe parcursul perioadei de rambursare, cu condiţia ca TVA să fi devenit exigibilă înaintea sau la momentul facturării, sau pentru care TVA a devenit exigibilă pe parcursul perioadei de rambursare, cu condiţia ca achiziţiile să fi fost facturate înainte ca TVA să devină exigibilă;

b) importul de bunuri efectuat pe parcursul perioadei de rambursare.

De asemenea, cererea de rambursare poate să se refere la facturi sau documente de import care nu au fost acoperite de cererile de rambursare precedente şi care privesc operaţiuni finalizate pe parcursul anului calendaristic în cauză.

Perioada de rambursare este de maximum un an calendaristic şi de minimum 3 luni calendaristice. Cererile de rambursare pot viza o perioadă mai mică de 3 luni numai  în cazul în care aceasta reprezintă perioada rămasă până la sfârşitul anului calendaristic.

Cuantumul TVA solicitată la rambursare nu poate fi mai mic de 50 euro sau echivalentul acestei sume în moneda naţională a statului de rambursare.

 Procedura solicitării rambursării TVA achitate

Cererea de rambursare a TVA pentru persoanele impozabile stabilite în România, formular 318, se depune în format electronic la organul fiscal competent din România (unitatea fiscală unde solicitantul este înregistrat ca plătitor de impozite şi taxe), prin intermediul portalului electronic pus la dispoziţie de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF).

Atenţie! Cererea se consideră că a fost depusă în condiţiile în care solicitantul a furnizat toate informaţiile cerute.

În vederea completării Cererii de rambursare a TVA pentru persoanele impozabile stabilite în România, formular 318, contribuabilii trebuie să deţină un certificat digital calificat obţinut în condiţiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică de la furnizorii acreditaşi şi să se înregistreze pe portalul ANAF.

Cererea depusă iniţial se rectifică prin depunerea unei noi cereri, pe acelaşi format, bifând căsuţa corespunzătoare de pe formular. În cazul în care o cerere iniţiaăl se rectifică, se înscrie în căsuţa corespunzătoare numărul de referinţă al cererii iniţiale.

În cererea rectificativă se rectifică facturile/documentele de import care au fost acoperite de o cerere de rambursare precedentă. Cererea rectificativă nu trebuie să conţină facturi/documente de import noi.

Important! Se completează câte o cerere rectificativă pentru fiecare perioadă de raportare pentru care se operează rectificări.

Organul fiscal competent din România nu înaintează cererea statului membru de rambursare în cazul în care, pe parcursul perioadei de rambursare, solicitantul se încadrează în oricare dintre situaţiile următoare:

– nu este persoană impozabilă în sensul TVA;

– efectuează numai livrări de bunuri sau prestări de servicii care sunt scutite de TVA fără drept de deducere în temeiul art. 141 din Codul Fiscal;

– beneficiază de scutirea pentru întreprinderi mici prevăzută la art. 152 din Codul Fiscal.

Baza legală: art. 147 indice 2 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 927/2003; pct. 49 indice 1 din Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 112/2004; Ordinul preşedintelui ANAF nr. 3/2010 pentru aprobarea Procedurii de primire a cererilor de rambursare a TVA achitate de ctre persoanele impozabile stabilite în România pentru importuri şi achiziţii de bunuri/servicii efectuate în alt stat membru al Uniunii Europene, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 32/2010.

Sursa: DGFP Valcea

★ ★ ★


StoreFashion.ro
★ ★ ★

Despre Asistenta contribuabili

Am creat Asistenta Contribuabili cu scopul de a aduna intr-un singur loc diverse informatii oficiale (imprastiate pe tot internetul) necesare din domeniul fiscal, contabil, legislativ, consultanta fiscala. Daca am reusit sau nu ramane la aprecierea dvs. Materialele afisate pe site sunt strict pentru informarea dvs, non-comerciala. Nu suntem raspunzatori pentru nici un prejudiciu direct sau indirect, accidental sau intentionat, rezultat in urma utilizarii acestui site sau a oricaror site-uri legate la acest site.

Comentariile sunt închise.