Renuntarea la calitatea de platitor de TVA prin optiune

libris.ro
★ ★ ★In conformitate cu prevederile OUG 24/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, în perioada 1.07 – 31.12.2012, sunt aplicabile anumite prevederi tranzitorii în ceea ce priveşte renuntarea la calitatea de platitor de TVA prin optiune.

Potrivit actului normativ menţionat mai sus, de la 1 iulie 2012, plafonul de la care firmele sunt obligate să solicite înregistrarea în scopuri de TVA a fost majorat de la 35.000 la 65.000 de euro, respectiv de la 119.000 la 220.000 lei.

Persoanele impozabile care s-au înregistrat în scopuri de TVA în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2012, ca urmare a depăşirii plafonului de scutire, pot solicita începand cu data de 1 iulie 2012 scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA în vederea aplicării regimului special de scutire, cu condiţia ca la data solicitării să nu fi depăşit plafonul de scutire de 220.000 lei. În schimb, persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA anterior anului 2012 pot solicita scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA după data de 1 iulie 2012, inclusiv, dacă nu au depăşit plafonul de scutire de 119.000 lei din anul precedent, respectiv anul 2011, şi dacă, până la data solicitării scoaterii din evidenţă, nu au depaşit plafonul de scutire de 220.000 lei.

 Formulare

În situaţiile menţionate mai sus, solicitarea de scoatere din evidenţa persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA se poate depune la organele fiscale între data de 1 şi 10 a fiecărei luni următoare perioadei fiscale aplicate de persoana impozabilă (luna sau trimestrul).

Contribuabilii care solicită anularea înregistrării în scopuri de TVA depun la organul fiscal competent formularul 096 „Declaraţie de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, în condiţiile art. 152 alin. (7) din Codul Fiscal în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153” însoţit de balanţele de verificare sau jurnalele de vânzări la 31.12.2011 şi la data solicitării, după caz şi certificatul de înregistrare în scopuri de TVA în original.

Formularul se completează în două exemplare înscriindu-se cu majuscule, citeţ şi corect, toate datele prevăzute, un exemplar, semnat şi ştampilat conform legii, se depune la unitatea fiscală, direct la registratură, sau la poştă, prin scrisoare recomandată iar un exemplar se păstrează de către persoana impozabilă.

Important! Anularea înregistrării în scopuri de TVA va fi valabilă de la data comunicării deciziei privind anularea înregistrării în scopuri de TVA. Organele fiscale competente au obligaţia de a soluţiona solicitările de scoatere a persoanelor impozabile din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, cel târziu până la finele lunii în care a fost depusă solicitarea.

 Obligaţii declarative şi de plată a TVA

Persoana impozabilă care a solicitat scoaterea din evidenţă are obligaţia să depună ultimul decont, indiferent de perioada fiscală aplicată, până la data de 25 a lunii următoare celei în care a fost comunicată decizia de anulare a înregistrării în scopuri de TVA şi în care are obligaţia să evidenţieze valoarea rezultată ca urmare a efectuării tuturor ajustărilor de taxă.

Atenţie! Persoanele impozabile care solicită în cursul anului 2012 scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA nu au obligaţia să efectueze ajustările de taxă pentru bunurile/serviciile achiziţionate până la data de 30 septembrie 2011 inclusiv.

Sursa: DGFP Valcea

★ ★ ★


StoreFashion.ro
★ ★ ★

Despre Asistenta contribuabili

Am creat Asistenta Contribuabili cu scopul de a aduna intr-un singur loc diverse informatii oficiale (imprastiate pe tot internetul) necesare din domeniul fiscal, contabil, legislativ, consultanta fiscala. Daca am reusit sau nu ramane la aprecierea dvs. Materialele afisate pe site sunt strict pentru informarea dvs, non-comerciala. Nu suntem raspunzatori pentru nici un prejudiciu direct sau indirect, accidental sau intentionat, rezultat in urma utilizarii acestui site sau a oricaror site-uri legate la acest site.

Comentariile sunt închise.