Salariul de baza minim brut pe tara 2013

cadouri de craciun

........................................................................................................................................Salariul de baza minim brut pe tara 2013

Reminder

Salariul de baza minim brut pe tara garantat în plată, incepând cu 1 februarie 2013, a fost stabilit la

750 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 168,667 ore în medie pe lună în anul 2013, reprezentând 4,44 lei/oră.

Începând cu 1 iulie 2013, salariul de baza minim brut pe tara garantat în plată se stabileşte la 800 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 168,667 ore în medie pe lună în anul 2013, reprezentând 4,74 lei/oră.

Pentru personalul din sectorul bugetar, nivelul salariului de bază, potrivit încadrării, nu poate fi inferior nivelului salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată prevăzut mai sus.

Stabilirea, pentru personalul încadrat prin încheierea unui contract individual de muncă, de salarii de bază sub nivelul celui menţionat constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 la 2.000 lei.

Dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare sunt aplicabile.

Hotărârea Guvernului nr. 1.225/2011 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 922 din 27 decembrie 2011, se abrogă.

Baza legala: Hotărârea Guvernului nr. 23/2013

4271-itc-12-08-electrocasnice-de-bucatarie-460x230