Scutirea de impozit pe profitul reinvestit

libris.ro
★ ★ ★Scutirea de impozit pe profitul reinvestit       Scutirea de impozit pe profitul reinvestit a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 308 din 25 aprilie 2014 (Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 19/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.)
Potrivit acestui act normativ, profitul investit in

echipamente tehnologice, respectiv masini, utilaje si instalatii de lucru, astfel cum sunt prevazute in subgrupa 2.1 din Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, folosite in scopul desfasurarii activitatii economice, este scutit de impozit.
Scutirea de impozit pe profitul reinvestit potrivit prevederilor prezentei Ordonante de urgenta se aplica pentru profitul reinvestit in echipamentele tehnologice produse si/sau achizitionate dupa 1 iulie 2014 si puse in functiune pana la data de 31 decembrie 2016 inclusiv.
Profitul investit reprezinta soldul contului de profit si pierdere, respectiv profitul contabil brut cumulat de la inceputul anului, in anul punerii in functiune a echipamentelor tehnologice respective. Scutirea de impozit pe profit aferenta investitiilor realizate se acorda in limita impozitului pe profit datorat pentru perioada respectiva.
Pentru perioada 1 iulie – 31 decembrie 2014, in aplicarea facilitatii se ia in considerare profitul contabil brut inregistrat incepand cu data de 1 iulie 2014 si investit in activele mentionate mai sus produse si/sau achizitionate si puse in functiune dupa aceeasi data.
Scutirea de impozit pe profitul reinvestit se calculeaza trimestrial sau anual, dupa caz.        Suma profitului pentru care s-a beneficiat de scutirea de impozit pe profit, mai putin partea aferenta rezervei legale, se repartizeaza la sfarsitul exercitiului financiar, cu prioritate pentru constituirea rezervelor, pana la concurenta profitului contabil inregistrat la sfarsitul exercitiului financiar. In cazul in care la sfarsitul exercitiului financiar se realizeaza pierdere contabila nu se efectueaza recalcularea impozitului pe profit aferent profitului reinvestit, iar contribuabilul nu repartizeaza la rezerve suma profitului investit.
Pentru echipamentele tehnologice care se realizeaza pe parcursul mai multor ani consecutivi, facilitatea se acorda pentru investitiile puse in functiune partial in anul respectiv, in baza unor situatii partiale de lucrari.
Contribuabilii care beneficiaza de aceasta facilitate fiscala au obligatia de a pastra in patrimoniu echipamentele tehnologice respective cel putin o perioada egala cu jumatate din durata de utilizare economica, stabilita potrivit reglementarilor contabile aplicabile, dar nu mai mult de 5 ani.
Atentie! Scutirea de impozit pe profitul reinvestit se aplica pentru echipamentele tehnologice considerate noi, potrivit nomelor de aplicare.

        În cazul contribuabililor care sunt microîntreprinderi şi care devin plătitori de impozit pe profit în conformitate cu prevederile art. 112^6 din Codul fiscal, pentru aplicarea facilităţii se ia în considerare profitul contabil brut cumulat de la începutul anului investit în echipamentele tehnologice , puse în funcțiune începând cu trimestrul în care aceştia au devenit plătitori de impozit pe profit.

          Rezerva constituită urmeză să se impoziteze la momentul utilizării sub orice formă, precum şî în cazul operaţiunilor de reorganizare, dacă societatea benficiară nu preia această rezervă.

        Nu intră sub incidenţa acestor prevederi echipamentele tehnologice care se înscriu în oricare dintre următoarele situaţii:

  • sunt transferate în cadrul operațiunilor de reorganizare, efectuate potrivit legii;
  • sunt înstrăinate în procedura de lichidare/faliment, potrivit legii;
  • sunt distruse, pierdute sau furate, în condiţiile în care aceste situaţii sunt demonstrate sau confirmate în mod corespunzător de contribuabil. În cazul echipamentelor tehnologice furate, contribuabilul demonstrează furtul pe baza actelor doveditoare emise de organele judiciare.

         Contribuabilii care beneficiază de această facilitate nu pot opta pentru metoda de amortizare accelerată pentru echipamentele tehnologice respective.

Baza legala: Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 19 din 2014

★ ★ ★


StoreFashion.ro
★ ★ ★

Despre Asistenta contribuabili

Am creat Asistenta Contribuabili cu scopul de a aduna intr-un singur loc diverse informatii oficiale (imprastiate pe tot internetul) necesare din domeniul fiscal, contabil, legislativ, consultanta fiscala. Daca am reusit sau nu ramane la aprecierea dvs. Materialele afisate pe site sunt strict pentru informarea dvs, non-comerciala. Nu suntem raspunzatori pentru nici un prejudiciu direct sau indirect, accidental sau intentionat, rezultat in urma utilizarii acestui site sau a oricaror site-uri legate la acest site.

Comentariile sunt închise.