Scutirea de TVA pentru transportul international de bunuri

libris.ro
★ ★ ★Scutirea de TVA pentru transportul international de bunuri plasate in zone libere sau antrepozite libere – ce prevede OMFP 1.708/2012 care modifica si completeaza unele ordine ale ministrului Finanţelor Publice în domeniul TVA, prevederi care vor intra în vigoare începând cu 1 ianuarie 2013.

 Amânarea plăţii în vamă a TVA

Se prorogă termenul de efectuare a plăţii efective a TVA la organele vamale de către persoanele înregistrate în scopuri de TVA care au obţinut certificat de amânare de la plată până la 31 decembrie 2016. Certificatul de amânare de la plată se eliberează pe perioada indicată de solicitant, care nu poate depăşi 31 decembrie 2016.

 Aplicarea scutirilor de TVA pentru operaţiunile reglementate de OMFP nr. 2.222/2006

Urmare a modificării prevederilor art. 155 din Codul Fiscal prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 15/2012 referitoare la condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească factura, au fost adaptate şi instrucţiunile de aplicare a scutirilor ce au la bază factura, ca document justificativ pentru acordarea acestora.

 Aplicarea scutirilor de TVA pentru traficul internaţional de bunuri reglementate de OMFP nr. 2.218/2006

Bunurile necomunitare sunt scutite de TVA în conformitate cu prevederile art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 3 şi lit. b) din Codul Fiscal în următoarele situaţii:

 • la plasarea bunurilor în zona liberă/antrepozitul liber. Justificarea scutirii de TVA la introducerea bunurilor necomunitare în zona liberă/antrepozitul liber se realizează de operatorii zonelor libere/antrepozitelor libere cu următoarele documente: CMR, foaie de parcurs, bon de livrare, manifest, nota de livrare sau mesaj informatic,, cu condiţia ca acestea să furnizeze toate informaţiile necesare identificării mărfurilor, precum şi documentele vamale existente la plasarea acestor mărfuri în zona liberă/antrepozitul liber.
 • în cazul livrărilor efectuate în interiorul zonei libere/antepozitului liber. Furnizorii justifică scutirea de TVA cu informaţiile înscrise în evidenţa operativă întocmită în forma agreată şi aprobată de autoritatea vamală conform Normelor tehnice şi care atestă faptul că bunurile nu au fost puse în liberă circulaţie pe teritoriul comunitar.

În cazul bunurilor comunitare care sunt transportate dintr-un stat membru în zona liberă/antrepozitul liber, este scutită de TVA achiziţia intracomunitară de bunuri cu condiţia ca persoana care realizează achiziţia intracomunitară de bunuri să facă dovada, în termen de 90 de zile de la data la care intervine exigibilitatea achiziţiei intracomunitare, că bunurile respective au fost livrate intracomunitar în regim de scutire de TVA sau au fost exportate în regim de scutire de TVA. Nu se aplică scutirea de TVA pentru alte livrări ulterioare achiziţiei intracomunitare ale bunurilor respective decât livrarea intracomunitară sau exportul.

În cazul bunurilor comunitare transportate din România în zona liberă/antrepozitul liber, sunt scutite de TVA numai livrările efectuate în condiţiile prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. a) şi b) sau la art. 143 alin. (2) din Codul Fiscal, de către persoana care le-a plasat în zona liberă/antrepozitul liber. În această situaţie scutirea de TVA se justifică cu:

 • evidenţa operativă întocmită în forma agreată şi aprobată de autoritatea vamală conform Normelor tehnice;
 • documentele prevăzute de OMFP nr. 2.222/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru livrarea intracomunitară de bunuri şi pentru export;

Scutirea de TVA pentru servicii prestate asupra bunurilor aflate în zona liberă/antrepozitul liber se aplică pentru următoarele servicii: transportul de bunuri în interiorul zonei libere/antrepozitului liber; serviciile accesorii transportului de bunuri efectuate în interiorul zonei libere/antrepozitului liber; serviciile permise în atrepozitul de TVA efectuate în interiorul zonei libere/antrepozitului liber.

În aceste cazuri scutirea de TVA se aplică dacă locul prestării serviciilor este considerat a fi în România indiferent dacă bunurile au statut comunitar sau necomunitar.Scutirea de TVA se justifică de către persoana care ar fi obligată la plata taxei dacă nu s-ar aplica scutirea de taxă, respectiv de către prestatorul serviciilor sau de către beneficiarul acestora, cu:

 • factura sau cu documentul specific de transport pentru persoanele care prestează efectiv serviciul de transport;
 • contractul încheiat pentru prestarea serviciilor;
 • documentele specifice de transport în funcţie de tipul transportului sau copii de pe aceste documente, în cazuzl serviciilor de transport;
 • documentele pe baza cărora s-a făcut plasarea bunurilor în zona liberă/antrepozitul liber şi/sau care sunt înscrise în evidenţele operative ale operatorilor sau copii de pe acestea.

Scutirea de TVA pentru prestările de servicii aferente livrărilor de bunuri care urmează să fie plasate într-o zonă liberă sau într-un antrepozit liber se aplică dacă locul prestării serviciilor este considerat a fi în România indiferent dacă bunurile au statut comunitar sau necomunitar. Scutirea de TVA se justifică de către persoana care ar fi obligată la plata taxei dacă nu s-ar aplica scutirea de taxă, respectiv de prestatorul serviciilor sau de beneficiarul acestora cu:

 • factura sau documentul specific de transport pentru persoanele care prestează efectiv serviciul de transport;
 • documentele din care să rezulte că serviciul prestat este aferent livrărilor de bunuri care urmează a fi plasate în zona liberă/antrepozit liber;
 • documentele specifice de transport în funcţie de tipul transportului sau copii de pe aceste documente, în cazul serviciilor de transport;

ATENTIE! Dacă beneficiarul nu poate justifica scutirea de TVA pentru operaţiunile menţionate, acestea vor fi considerate taxabile. În cazul în care sunt achziţii intracomunitare de servicii, vor fi aplicate prevederile specifice de declarare a acestor operaţiuni.

Sursa: DGFP Valcea

★ ★ ★


StoreFashion.ro
★ ★ ★

Despre Asistenta contribuabili

Am creat Asistenta Contribuabili cu scopul de a aduna intr-un singur loc diverse informatii oficiale (imprastiate pe tot internetul) necesare din domeniul fiscal, contabil, legislativ, consultanta fiscala. Daca am reusit sau nu ramane la aprecierea dvs. Materialele afisate pe site sunt strict pentru informarea dvs, non-comerciala. Nu suntem raspunzatori pentru nici un prejudiciu direct sau indirect, accidental sau intentionat, rezultat in urma utilizarii acestui site sau a oricaror site-uri legate la acest site.

Comentariile sunt închise.