Se modifica formularul 096

libris.ro
★ ★ ★Prin OPANAF 1768/2012, se modifica formularul 096 “Declarație de mențiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art.152 din Codul fiscal”.

Textul oficial al ordinului:

Art.1. – Se aprobă modelul şi conținutul formularului (096) “Declarație de mențiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art.152 din Codul fiscal”, cod:14.13.01.10.12, prevăzut în anexa nr.1.
Art.2. – Instrucțiunile de completare a formularului menționat la art.1 sunt prevăzute în anexa nr.2.
Art.3. – Se aprobă modelul şi conținutul „Deciziei privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art.152 din Codul fiscal”, cod:14.13.02.60/096, prevăzut în anexa nr.3.
Art.4. – Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de arhivare ale formularelor menționate la art.1 şi art.3 sunt prevăzute în anexa nr.4.
Art.5. – Anexele nr.1‐4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art.6. – (1) Formularele prevăzute la art.1 şi art.3 se utilizează şi în situațiile prevăzute de art.II alin.(1) lit.e) şi f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.24/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar‐fiscale.
(2) Organele fiscale competente anulează înregistrarea în scopuri de TVA a persoanelor impozabile care s‐au înregistrat în scopuri de TVA în perioada 01 ianuarie – 30 iunie 2012 şi care solicită scoaterea din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA în condițiile art.II alin.(1) lit.e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.24/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar‐fiscale, dacă aceste persoane impozabile s‐au înregistrat în scopuri de TVA ca urmare a depăşirii plafonului de scutire.

Art.7. – Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la titlul VI “Taxa pe valoarea adăugată” al Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, iar referirile la Codul de procedură fiscală reprezintă trimiteri la Ordonanța Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.8. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art.9. – La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.53/2012 pentru aprobarea modelului şi conținutului formularului (096) “Declarație de mențiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, în condițiile art.152 alin.(7) din Codul fiscal în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art.153”, precum şi ale “Deciziei privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, în condițiile art.152 alin.(7) din Codul fiscal”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.60 din 20 ianuarie 2012.
Art.10. – Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de tehnologia informației şi Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, precum şi direcțiile generale ale finanțelor publice județene şi a municipiului Bucureşti vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Emis la Bucureşti, în data de 16.11.2012

P R E Ş E D I N T E,
Ş E R B A N P O P

 

 

★ ★ ★


StoreFashion.ro
★ ★ ★

Despre Asistenta contribuabili

Am creat Asistenta Contribuabili cu scopul de a aduna intr-un singur loc diverse informatii oficiale (imprastiate pe tot internetul) necesare din domeniul fiscal, contabil, legislativ, consultanta fiscala. Daca am reusit sau nu ramane la aprecierea dvs. Materialele afisate pe site sunt strict pentru informarea dvs, non-comerciala. Nu suntem raspunzatori pentru nici un prejudiciu direct sau indirect, accidental sau intentionat, rezultat in urma utilizarii acestui site sau a oricaror site-uri legate la acest site.

Comentariile sunt închise.