Sistemul TVA la incasare

libris.ro
★ ★ ★Incepând cu data de 1 ianuarie 2013, se aplică sistemul TVA la incasare, respectiv exigibilitatea taxei intervine la data încasării contravalorii integrale sau parţiale a livrării de bunuri ori a prestării de servicii.

Sistemul TVA la incasare se aplică de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, a căror cifră de afaceri în anul calendaristic precedent nu depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei. Cifra de afaceri este constituită din valoarea totală a livrărilor de bunuri şi a prestărilor de servicii taxabile sau scutite cu drept de deducere precum şi a operaţiunilor neimpozabile în Romania, realizate în cursul unui an calendaristic.

Atentie! Persoanele impozabile cu sediul activităţii economice în România, care se înregistrează în scopuri de TVA în cursul anului, aplică sistemul TVA la incasare începând cu data înregistrării în scopuri de TVA.

Persoanele impozabile care aplică sistemul TVA la încasare începând cu 1 ianuarie 2013 au obligaţia să depună la organele fiscale competente, până la data de 25 octombrie 2012 inclusiv, o notificare din care să rezulte că cifra de afaceri realizată în perioada 1 octombrie 2011 – 30 septembrie 2012 inclusiv, nu depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei.

În situaţia în care persoana impozabilă nu depune notificarea, aceasta va fi înregistrată din oficiu de organele fiscale în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare.

Baza legala: OG nr. 15/2012 publicata in Monitorul Oficial nr. 621/29.08.2012

★ ★ ★


StoreFashion.ro
★ ★ ★

Despre Asistenta contribuabili

Am creat Asistenta Contribuabili cu scopul de a aduna intr-un singur loc diverse informatii oficiale (imprastiate pe tot internetul) necesare din domeniul fiscal, contabil, legislativ, consultanta fiscala. Daca am reusit sau nu ramane la aprecierea dvs. Materialele afisate pe site sunt strict pentru informarea dvs, non-comerciala. Nu suntem raspunzatori pentru nici un prejudiciu direct sau indirect, accidental sau intentionat, rezultat in urma utilizarii acestui site sau a oricaror site-uri legate la acest site.

Comentariile sunt închise.