Situatiile financiare si raportarile anuale – precizari

libris.ro
★ ★ ★Situatiile financiare  si raportarile anuale se depun in :

– Format hartie si in format electronic (la ghiseu)
                        sau
– Numai in forma electronica  prin transmiterea pe portalul e-guvernare.ro  avand atasata   o semnatura electronica extinsa.

Ministerul Finanţelor Publice recomandă depunerea documentelor prin Internet.

I. La ghiseu se depun :

1. Situatiile financiare si raportarile anuale  listate, semnate si stampilate (prima pagina);

2.CD-ul care contine formatul PDF cu fisierul XML atasat  si  fisierul ZIP.

Atentie !! Documentele din fisierul ZIP trebuie sa fie semnate de persoanele abilitate potrivit legii, stampilate si scanate alb-negru, lizibil.

 Tipuri de situatii financiare si raportari anuale care se depun :

1.Situatii financiare anuale prescurtate (nu depasesc la 31.12.2011 limitele a doua dintre criteriile de marime : totalul activelor: 3.650.000 euro; cifra de afaceri neta: 7.300.000 euro ; numarul mediu de salariati: 50)

Fisierul ZIP va contine:

– notele explicative la situatiile financiare( cele 10 note conf. Sectiunea 5  art.335 din OMFP 3055/2009 pag 158);

– o declaraţie scrisă a persoanelor prevăzute la art. 10 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicatã, cu modificãrile şi completările ulterioare, prin care acestea îşi asumă răspunderea   pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale ;

– raportul administratorilor ;

– raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz;

– propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile .

 2. Situatii financiare anuale simplificate (daca in exercitiul financiar precedent (31.12.2010) au indeplinit concomitent urmatoarele doua criterii de marime: cifra de afaceri neta sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro inclusiv (149.968 lei)  ; si totalul activelor sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro inclusiv (149.968 lei) si au optat pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate ).

Fisierul ZIP va contine:

– o declaraţie scrisă a persoanelor prevăzute la art. 10 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicatã, cu modificãrile şi completările ulterioare, prin care acestea îşi asumă răspunderea   pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale ;

– raportul administratorilor ;

– raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz .

 3. Persoanele care indeplinesc criteriile de marime pentru intocmirea situatiilor financiare anuale simplificate , dar nu opteaza pentru intocmirea acestora , vor depune situatii financiare anuale prescurtate si documentele din fisierul ZIP aferent .

 4. Persoanele juridice fara scop patrimonial

Fisierul ZIP va contine:

– o declaraţie scrisă a persoanelor prevăzute la art. 10 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicatã, cu modificãrile şi completările ulterioare, prin care acestea îşi asumă răspunderea pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale;

– raportul administratorilor;

– procesul–verbal al adunării generale privind aprobarea situaţiilor financiare anuale;

– raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz .

  5. Persoanele juridice aflate in lichidare

CD-ul care contine formatul PDF cu fisierul XML  atasat  , insotit de raportarile anuale in format hartie, listate , semnate si stampilate conform legii.

II. In forma electronica  se transmite  : Fisier PDF  avand atasat un fisier XML  si la care trebuie atasat si un fisier cu extensia .ZIP cu documentele cerute de lege pentru fiecare tip de situatii financiare, scanate alb-negru,lizibil,  si cu o rezolutie care sa  permita incadrarea in limita a 10 MB a fisierului PDF la care este atasat fisierul ZIP

★ ★ ★


StoreFashion.ro
★ ★ ★

Comentarii

Situatiile financiare si raportarile anuale – precizari — 2 comentarii

  1. Raportarile anuale pentru societati aflate în lichidare sunt foarte “stufoase” (a se citi cuprinzătoare). De aceea necesită un timp îndelungat pentru intocmirea lor. Foarte multe societăţi aflate în lichidare sunt în faliment pe legea 85/2006. 99% dintre acestea nu au nimic în patrimoniu. Singurele “mişcări” contabile în perioada falimentului fiind înregistrarea unor cheltuieli de procedură. De asemenea la aproape toate aceste societăţi nu se găsesc documente contabile. Întrebarea este: de ce aceste societăţi aflate în faliment pe Legea 85/2006 sunt puse la egalitate cu societăţile aflate în faliment pe alte decizii. Nefiind patrimoniu, nefiind documente, nu ai cum să completezi o Raportatre anuală atât de cuprinzătoare. Pe de altă parte, un lichidator are în portofoliu zeci sau chiar sute de asemenea societăţi. De unde timpul fizic necesar pentru a întocmi asemenea raportări, care, chiar dacă nu ai ce scrie în ele tot necesită timp pentru a le completa, în zero. Risipă de hârtie, 30 şi ceva de pagini. Ce să scrii la situaţia modificării capitalurilor dacă acea firmă există numai în evidenţa ORC şi a Ministerului de finanţe?, ce să scrii în situaţia fluxurilor de numerar?, ce să scrii în notele explicative, când firma a fost creată, poate, pentru a da un tun, după care toţi cei implicaţi sunt de negăsit, au lăsat datorii către buget şi la revedere. Cred că pentru aceste societăţi era mai bine totuşi cum se proceda până acum, depunerea unei declaraţii prin care se anuntă faptul că este în faliment ca urmare a hotărârii jud. sindic. Oricum exerciţiul financiar se încheie odată cu încheierea perioadei falimentului.

    • Este 100% corect ceea ce spuneti. Era mai bine cum se proceda pana acum. Ca sa nu faceti risipa de hartie incercati sa transmiteti online raportarile.