Structura anului scolar 2013 – 2014

libris.ro
★ ★ ★Structura anului scolar 2013 – 2014 a fost stabilita prin Ordinul nr. 3818/2013. Astfel, anul şcolar 2013-2014 are 36 de săptămâni de cursuri, însumând 176 de zile lucrătoare. Prin excepţie, pentru clasele terminale din învăţământul liceal, anul şcolar are

37 de săptămâni din care durata cursurilor este de 33 de săptămâni, 4 săptămâni fiind dedicate desfăşurării examenului naţional de bacalaureat. Cursurile claselor terminale se încheie în data de 30 mai 2014, iar pentru clasa a VIII-a, anul şcolar are 36 de săptămâni din care durata cursurilor este de 35 de săptămâni, o săptămână fiind dedicată desfăşurării evaluării naţionale. Cursurile claselor a VIII-a se încheie în data de 13 iunie 2014.

Pentru clasele din învăţământul liceal – filiera tehnologică si pentru clasele din învăţământul profesional cu durata de 2 ani, cu excepţia claselor terminale, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învăţământ.

Pentru învăţământul special – clasele a IX-a-a XI-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, durata cursurilor este de 37 de săptămâni, însumând 181 de zile.

Stagiile de pregătire practică pentru care au optat absolvenţii ciclului inferior al liceului, filiera tehnologică, cuprind 720 de ore care se desfăşoară în perioada propusă de unitatea de învăţământ organizatoare şi aprobată de inspectoratul şcolar, conform structurii anului şcolar, cu respectarea vacanţelor.

Pentru învăţământul postliceal (şcoală postliceală şi şcoală de maiştri), durata cursurilor este cea stabilită prin planurile cadru de învăţământ.

Anul şcolar 2013-2014 începe pe data de 1 septembrie 2013, se încheie pe data de 31 august 2014 şi se structurează pe două semestre, după cum urmează:

Semestrul I

Cursuri: 16 septembrie 2013 –  20 decembrie 2013

Vacanta: 2 – 10 noiembrie 2013 (clasele din învăţământul primar şi grupele din învăţământul preşcolar)

Vacanţa de iarnă: 21 decembrie 2013 – 5 ianuarie 2014

Cursuri: 6 ianuarie 2014 – 31 ianuarie 2014

Vacanţa intersemestrială: 1 februarie 2014 – 9 februarie 2014

Semestrul II

Cursuri: 10 februarie 2014 – 11 aprilie 2014

Vacanţa de primăvară: 12 aprilie 2014 – 22 aprilie 2014

Cursuri: 23 aprilie 2014 – 20 iunie 2014

Vacanţa de vară: 21 iunie 2014 – 14 septembrie 2014

Săptămâna 7 – 11 aprilie 2014 din semestrul al doilea este săptămână dedicată activităţilor extraşcolare, în cadrul programului numit “Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!”.

Tezele din semestrul I al anului şcolar 2013- 2014 se susţin până la data de 20 decembrie 2013.

Tezele din semestrul al II-lea al anului şcolar 2013-2014 se susţin până la data de 23 mai 2014.

★ ★ ★


StoreFashion.ro
★ ★ ★

Despre Asistenta contribuabili

Am creat Asistenta Contribuabili cu scopul de a aduna intr-un singur loc diverse informatii oficiale (imprastiate pe tot internetul) necesare din domeniul fiscal, contabil, legislativ, consultanta fiscala. Daca am reusit sau nu ramane la aprecierea dvs. Materialele afisate pe site sunt strict pentru informarea dvs, non-comerciala. Nu suntem raspunzatori pentru nici un prejudiciu direct sau indirect, accidental sau intentionat, rezultat in urma utilizarii acestui site sau a oricaror site-uri legate la acest site.

Comentariile sunt închise.