Faptele care se inscriu in cazierul fiscal

★ ★ ★ Infocontribuabili – In Hotărârea Guvernului nr. 1078/26.10.2011 privind modificarea anexei la Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, aprobate prin HG nr. 31/2003 sunt specificate faptele care se înscriu în … Continuarea

Cazierul fiscal

★ ★ ★ In categoria Legislatie, prezentam pe scurt OMFP nr. 2.696/2011 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularisticii necesare pentru solicitarea şi comunicarea datelor înscrise în cazierul fiscal. Formulare: Ordinul stabileşte modelul şi conţinutul formularelor: – 500 „Fişa de înscriere … Continuarea