Contraventii si sanctiuni pentru nedepunerea declaratiilor fiscale

★ ★ ★ Contraventii si sanctiuni pentru nedepunerea declaratiilor fiscale, conform art. 219 din Codul de procedură fiscală cu normele metodologice de aplicare actualizat : ★ ★ ★ ★ ★ ★ … Continuarea

Contractele de inchiriere (II)

★ ★ ★ Persoanele fizice care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere sau subînchiriere la sfârşitul anului 2011 că, începând cu anul fiscal 2012, au obligaţia să ★ ★ ★ … Continuarea

Infocontribuabili – contractele de inchiriere

★ ★ ★ Incepând cu data de 1 ianuarie 2008, s-a modificat modul de impozitare a veniturilor obtinute de persoanele fizice care la sfârsitul anului figureaza în evidentele organului fiscal cu un numar mai mare de 5 contracte de închiriere … Continuarea

Atragerea raspunderii solidare

★ ★ ★ Plătitor al obligaţiei fiscale, este debitorul sau persoana care în numele debitorului are obligaţia de a plăti sau de a reţine şi de a plăti, impozite, taxe, contribuţii, amenzi şi alte sume datorate bugetului general consolidat. La … Continuarea