Atentie la decontul de TVA (D300)

★ ★ ★   Prin Ordinul preşedintelui A.N.A.F. nr. 591/27.01.2016 publicat în M.O. nr. 94/01.02.2017 s-a aprobat modelul şi conţinutului formularului (300) „Decont de taxă pe valoarea adăugată” care se utilizează începând cu declararea obligaţiilor fiscale aferente primei perioade fiscale … Continuarea