Stabilirea prin estimare a bazei de impunere

★ ★ ★ Stabilirea prin estimarea bazei de impunere pentru impozite, taxe, contribuţii şi alte sume datorate bugetului general consolidat al statului se efectuează de organele de inspecţie fiscală în situaţii cum ar fi: ★ ★ ★ ★ ★ ★