Organizarea si functionarea inspectiei economico-financiare la operatorii economici

★ ★ ★ Infocontribuabili – Inspecţia economico-financiară se efectuează la: regii autonome, companii şi societăţi naţionale, societăţi comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acţionar unic sau majoritar. Obiectivele inspecţiei: – creşterea responsabilităţii operatorilor economici în exercitarea activităţii … Continuarea