Cazierul fiscal

★ ★ ★ In categoria Legislatie, prezentam pe scurt OMFP nr. 2.696/2011 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularisticii necesare pentru solicitarea şi comunicarea datelor înscrise în cazierul fiscal. Formulare: Ordinul stabileşte modelul şi conţinutul formularelor: – 500 „Fişa de înscriere … Continuarea