Taxarea inversa si TVA

★ ★ ★ Taxarea inversa este procedura aplicată de beneficiarul unei livrări de bunuri/prestări de servicii care, conform legii, devine persoană obligată la plata TVA pentru achizitia de bunuri/servicii efectuată, prin excepţie de la regula generală conform căreia persoana obligată … Continuarea

Scoaterea din evidenta a persoanelor inregistrate in scopuri de TVA – 2012

★ ★ ★ Principalele modificări ale procedurii de scoatere din evidenţă a persoanelor înregistrate în scopuri de taxă pe valoarea adăugată (TVA) a căror cifră de afaceri nu depăşeşte plafonul de 35.000 euro, respectiv 119.000 lei, aduse de OUG 125/27.12.2011 … Continuarea

Raspunderea individuala si în solidar pentru plata TVA

★ ★ ★ Infocontribuabili – Principalele prevederi referitoare la răspunderea individuală şi în solidar pentru plata taxei pe valoarea adăugată (TVA), reglementate de art. 151 indice 2 din Codul Fiscal (CF) şi pct. 60  din Norma metodologică dată în aplicarea … Continuarea

Declaratia 390 – infocontribuabili

★ ★ ★ Conform art. 153 şi 153 indice 1 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, contribuabilii care au efectuat livrări intracomunitare scutite de taxă, achiziţii intracomunitare de bunuri, livrări de bunuri în cadrul unei … Continuarea

Noutati privind ajustarea TVA

★ ★ ★ Prin OPANAF nr. 3.194/27.09.2011 a fost aprobat  modelul şi conţinutul formularului 307 „Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea tva, în situaţia în care a beneficiarul transferului de active sau locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe achiziţionate printr-un contract de … Continuarea