Veniturile obtinute din valorificarea produselor agricole

★ ★ ★ Infocontribuabili – Persoanele fizice şi arendaşii persoane fizice, care realizează venituri din valorificarea produselor agricole obţinute după recoltare, în stare naturală, de pe terenurile agricole proprietate privată sau luate în arendă, către unităţi specializate pentru colectare, unităţi … Continuarea