Termen de plata pentru impozitul pe venituri din activitati agricole

libris.ro
★ ★ ★impozitul pe venituri din activitati agricoleIn conformitate cu prevederile art. 74 alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, până la data de 26 octombrie 2015, au obligatia plătii primei rate a impozitului pe venit, contribuabilii care obtin venituri din activitati agricole pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit, provenind din:

  • cultivarea produselor agricole vegetale;
  • exploatarea plantatiilor viticole, pomicole, arbustilor fructiferi si altele asemenea;
  • cresterea si exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală.

Normele de venit sunt stabilite pe unitatea de suprafată (ha)/cap de animal/familie de albine pentru categoriile de produse vegetale si animalele prevăzute la art. 72 alin. (2) din Codul fiscal.

Contribuabilii care realizează venituri din cultivarea produselor vegetale de pe suprafete mai mici sau detin animale sau păsări mai putine decât limita impozabilă, prevăzută la articolul 72 alin. (2) din Codul fiscal, nu au obligatii declarative.
Impozitul reprezintă 16% din norma de venit stabilită pentru fiecare ha sau cap de animal.

Termene de plată

Plata impozitului către bugetul de stat se face în două rate egale, de 50%, până la 25 octombrie inclusiv, respectiv 15 decembrie inclusiv.

Impozitul este final si nu se recalculează de organul fiscal.

Contribuabilii care realizează venituri din activitati agricole impuse pe bază de norme de venit că, potrivit art. 1 alin. (1) din Ordinul ministrului Finantelor Publice nr. 1.714/2013, persoanele fizice care datorează impozit si contributii aferente veniturilor din activităŃi agricole, precum si accesorii pentru neachitarea la scadentă a acestora, pot efectua plata acestor obligatii fiscale si la compartimentele de specialitate ale unitătii administrativ-teritoriale corespunzătoare localitătii în care îsi au domiciliul fiscal, în numerar, dacă în localitatea unde îsi au domiciliul fiscal nu există o unitate teritorială a ANAF si între unitatea administrativ-teritorială, prin primar, si directia generală regională a finantelor publice în a cărei rază se află localitatea, prin directorul general sau împuternicitul acestuia, s-a încheiat un protocol în acest scop.

Sursa: ANAF

★ ★ ★


StoreFashion.ro
★ ★ ★

Comentariile sunt închise.